Coming SpringXuân Về Trên Khắp Nẻo Đường

         Ánh Xuân tràn khắp cả trái đất, như muốn gom hết tất cả những bất hạnh, khổ đau và những tập khí của mọi chúng sinh. Khi còn chúng sinh trên cõi ta bà này thì vẫn còn đau khổ.  Chúng sinh nào cũng đang tìm cách giải quyết những nỗi khổ của mình.

Sping Returns all over the Paths

Spring light is filling the whole earth, as if this wants to gather up all the misery, suffering and the bad habits of all beings. As living beings on this planet (shaha) that there is still suffering. All of them are trying to find out the way to get out of their suffering.
Để ghi lại đoạn đường đi tìm mùa xuân, tôi nghĩ con đường nào cũng sẽ có những niềm vui.  Mùa xuân này là mùa của những ước mơ, mùa của đòan tụ. Chúng ta không ai mà không có những người thân, người thương từ phương xa đến.
In order to write the path to seek spring, I think any path will also have a lot of fun. This spring is the season of dreams, the season of reunion. We often have relatives, loved ones from afar to come our houses.
Như tôi nghĩ, mùa xuân là thời điểm ôn lại những gì đã qua trong năm cũ; và sẽ đem lại những điều mơ ước trong mùa xuân của năm mới. Năm mới thì chúng ta thêm một tuổi, nghĩa là chúng ta chững trạc hơn. Chúng ta sẽ quyết tâm làm những điều mới đẹp hơn và hữu ích hơn cho bản thân và nhân loại.
In my opinions, spring is the time to review what had passed in previous year; and will bring many dreams in the New Year spring. In the New Year, we get older one year of age, which means we get more experienced.  We will determine to do newer, better and more useful things for ourselves and humanity.


Tôi viết bài xuân trên vạn con đường để muốn nhấn mạnh thêm những ý tưởng mới của chúng ta. Đó là chúng ta sẽ được thêm những đức tính từ bi, hạt giống yêu thương, niềm hoan hỷ và an lạc.  Vì con đường không có mùa xuân thì con đường ấy sẽ khô cằn và lạnh lẽo như đêm đông vậy. Chính vì thế, chúng ta nên luôn nhắn nhủ trong tâm ta là lúc nào cũng đem lại một mùa “Xuân Miên Viễn” như Thầy Thích Trừng Sỹ đã làm hai câu thơ:

I write spring on thousands of roads because I want to emphasize our new ideas. It means that we will have more virtues of compassion, the seed of love, joy and peace. Because there is no spring on the path which will dry and cold as winter night. Therefore, we keep in mind that we should bring "The Eternal Spring" as Ven. Thich Trung Sy writes two verses:


 

Xuân về trên khắp quê hương
An khang thịnh vượng tình thương dạt dào.”

“The spring comes all over our native land,
Healthfulness, prosperousness, overflowing love”


Đúng vậy như thi sĩ đã viết thì chúng ta thấy mùa xuân đang đi đến khắp muôn nơi và tình thương cũng đang đi cùng với xuân.  Tôi cũng xin giới thiệu thêm đôi nét về Thầy Trừng Sỹ, để thấy rõ những nét đẹp của văn hoá, và sự tươi mát của quê hương.  Thầy Trừng Sỹ không những viết những bài viết về Xuân, đạo pháp, Thiền mà còn là nhà thi sĩ với những bài thơ và những câu  thi kệ ngắn rất hay mang tính chất quê hương và Phật giáo.
This is right, as the poet thinks; we are watching spring around all over on many different places and loving-kindness is associated with spring.  Also, I would like to introduce some features about Ven. Thich Trung Sy, in order to see clearly the beauty of culture, and the freshness of homeland.  Ven. Thich Trung Sy not only is an author who is writing many essays about Spring, religion, meditation but also he is a poet with very good poems and short quotes or verses about homeland and Buddhist Dharma.

Muốn tìm hiểu rõ thêm về Thầy Thích Trừng Sỹ, thì xin mời qúy vị hãy nghiên cứu thêm những bài vở của Thầy đã được trang nhà Pháp Nhãn trình bày rất công phu và ý nghĩa. Đó là trang mạng www.phapnhan.blogspot.com, một trang nhà có những sáng tác rất trẻ trung, từ bi và buông xả của Thầy Trừng Sỹ. Thầy đã viết những bài về lời dạy của Đức Phật rất mầu nhiệm và xúc tích.


If you want to know more about Ven. Thich Trung Sy, then you should research more his writings in the website of Dhamma Cakkhu  that presents all his works meticulously and meaningfully. It is the website: www.phapnhan.blogspot.com, a website is offerings many very youthful, compassionate compositions and unattached mind of Ven. Thich Trung Sy. He writes the essays about the Buddha's teachings so wonderfully and marvellously.
 

Theo như mình nghĩ, những gì chúng ta làm hôm nay là những điều để mai sau gìn giữ và cất đi và cũng để nhân loại đem ra noi theo và tu hành thêm.  Biết thân này là giả, là huyễn thì chúng ta nên tu luyện tâm mình thêm được an lạc. Nếu chúng ta có tâm mô phạm, không tranh, không giành, thì chúng ta sẽ sống hoà bình.  Và một khi những vọng tưởng của chúng ta không dáy động, khởi dậy thì cuộc đời này sẽ không có chiến tranh.  Muốn thế  giới tốt lành thì chúng ta phải giữ quy cũ trước.

In my opinions, what we do today are the things for future to take away and keep well for mankind to follow and to cultivate more. As we know, our body is unreal, and illusory, we should cultivate more peace in our mind. If we are moral, and we do not scramble, then we will live peacefully. And once we do not have delusion thoughts, then no war will never happen in this life. If we want this world to be good, we must keep everything organized.


Gần bậc tri thức thì chúng ta sẽ làm được điều tốt.  Vì vậy, để luôn có mùa xuân chúng ta nên phát nguyện làm người có ích cho dân, cho xã hội và toàn nhân loại.  Chúng ta phải phát tâm giúp đời, cứu đời; đặc biệt là chúng ta phải biết giữ năm giới và cố gắng làm việc chính đáng, giác ngộ, phát tâm cứu độ chúng sinh và thực hành năm điều tỉnh thức như Thích Trừng Sỹ đã viết trong bài “Xuân qua con Mắt Thiền Quán” hay trong bài “Đức Phật-Hiện Thân của Hòa Bình”.
If we live close to high-quality people, we will do good things. So if we always want spring we should vow to be useful person for others, for society and mankind. We should devote ourselves to help and save lives; especially, we know to keep five concepts and try to do right and enlightened things, to vow for saving beings and to practice five awakening things as Ven. Thich Trung Sy has written in "Looking Spring through  the Contemplative Eye" or in "Buddha-The Embodiment of Peace". 

 


Nhân đây, tôi muốn viết thêm về mùa xuân đang về trên khắp mọi nơi phố phường, thôn quê, làng mạc và trên những cánh đồng bát ngát v.v… Có xuân là có hoa nở nếu theo thời gian và vạn vật trong vũ trụ.  Còn nếu người có mùa xuân trong tâm thì sẽ thấy ‘Xuân về trên khắp nẻo đường’.

On this occasion, I would like to write more about Spring spreading everywhere, on the streets, on the countryside, on the villages and on the immense fields etc ... According to the time and everything in the universe; There is a spring, there are blooming flowers. If people have spring in their mind, they will see the ‘Spring Returns all over the Paths’.


Đối với một thiền sư trẻ như Đại đức Thích Trừng Sỹ thì các bạn sẽ nhận thấy được “Nhìn Xuân qua con Mắt Thiền Quán” là một trong năm bài viết về xuân của Thầy.  Bài nào của Thầy  cũng có giá trị đạo pháp rất lớn và ý nghĩa sâu sắc.  Nhưng trong bài viết này Thầy diễn đạt và phân tích rất tỉ mỉ về ‘thời gian xuân’ của cuộc đời con người.  Thầy đã chia thành năm gian đoạn trong khoảng thời gian là một trăm năm thật hay và vô cùng thiết thực của một đời người. Thầy viết như sau:According to a young Zen master as Venerable Thich Trung Sy, then you will see that "Looking the Spring through the Contemplative Eye" is one of his writings about the spring. Each of his writings is worthy of great religion and very meaningful. However, in this writing, he expresses his analysis about the 'spring time' of human life very meticulously. He has divided one hundred year into five periods of different time so well and so much essentially for a lifetime. He writes:
“Cuối cùng, nhìn xuân thiền quán thứ tư qua năm giai đoạn thời gian khác nhau của một con người từ khi còn nằm trong bụng mẹ cho tới khi nhắm mắt lìa đời. Như trên đã đề cập một đời người bây giờ có thể sống tới một trăm tuổi xuân, ta có thể tạm chia một trăm tuổi xuân thành năm giai đoạn thời gian khác nhau như sau:”
“Finally, looking the fourth contemplative spring through the five periods of one’s various time from when still lying in mother’s womb until when we close our eyes and depart our life. As the mentioned above, one’s life can now live up to a hundred of spring ages, we can temporarily divide one hundred of spring ages into the five periods of different time as follows:”

Thời gian xuân theo như Thầy Trừng Sỹ diễn tả thì ta sẽ nhận thấy được những gì trong tâm trí ta an lành và hoan hỷ, nghĩa là thời gian xuân của ta sẽ chẳng tàn phai. Hoa sớm nở chóng tàn, nhưng mùa xuân được diễn đạt qua con mắt thiền sư của Thầy thì mùa xuân vĩnh cửu, bất diệt trong chúng ta. Để làm bài viết thêm phấn khởi và linh động, con xin thành kính cúng dường Thầy Trừng Sỹ, đại diện cho phái Xuất sĩ và tất cả qúy vị Phật tử gần xa bài thơ sau đây:
As Ven. Thich Trung Sy describes spring time, we will see what in our mind is peaceful and happy, that is our spring time will never fade. Flowers are blooming early, they will quickly fade, but the spring that is expressed through his eyes of Zen master is eternal and immortal in us. In order to make this essay more exciting and dynamic, I would respectfully offer Ven. Thich Trung Sy, who is representing for the monastic and all of you, far and near lay Buddhists, a following poem:


Xuân Về Trên khắp Nẻo đường
Xuân về trên khắp nẻo đường,
Ánh Xuân lấp lánh hạt sương trên thềm.
Nắng Xuân xoá tan màn đêm,
Đem lại hạnh phúc cho niềm yêu thương
Quê hương Cực Lạc Tây Phương,
Thêm hoa sen nở, ngát hương ta bà.
Mai, đào, cúc, hồng, đơm hoa,
Làm xanh đất Mẹ chan hòa thắm tươi.
Nhân gian thêm những nụ cười,
Mừng Xuân Di Lặc an vui thái bình!
Nhờ Thầy đến độ chúng sinh,
Chúng con được nghe pháp kinh Phật Đà.

Phật tử: Minh Quảng (Pháp Nhãn)


Sping Returns all Over the Paths


Sping Returns all over the Paths,
Spring light particles sparkling frost on the door steps.
Spring’s sunlight is getting out of the night,
Bringing happiness to true love,
Transfering to Western Pure Land,
Making lotus blossom, fragrant in shaha.

Apricot, peach, chrysanthemum, roses, are blooming
Making Mother Earth green and fresh,
Adding smiles for human beings,
Happy Maitreya Spring’s peace!
Thanks to him to save sentient beings,
We have a chance to listen to the Buddha’s Dharma.

By Minh Quảng (Pháp Nhãn)