Impermanence

Cảm tác qua Pháp Thoại
“Vô thường là một phương pháp tu học”


Writing through Dharma Talk:   

“Impermanence is the method of cultivation”


Nếu nói về Vô Thường thì là 1 đề tài rất hay cho các bạn trẻ!
Vì đời người chỉ thoáng 1 chốc là ai cũng vào hòm sớm hoặc muộn hơn khoảng 80 tuổi mà thôi.  Trên đời này ít có ai sống hơn 90 tuổi huống chi là 100 năm. Vì vậy, vô thường đến bắt đi là phải đi thôi.
If we are talking about Impermanence, this is a great topic for the youth! Because life is flying so fast, in a moment everyone will die and be put in the box earlier or later more than 80 years. In this world, there are a few people who live more than 90 years or less than 100 years. Therefore, impermanence comes to force them to pass away.


Có những người lúc nào cũng nghĩ mình mới 20 tuổi thì chơi khoảng 20 năm nữa rồi tu hay học hỏi Phật pháp cũng chẳng muộn. Đó là sự hiểu lầm quá đáng tiếc. Không tu thì dù sống đến 100 tuổi cũng vô ích, mà tu trong vòng 10 năm thì cũng không có hiệu quả huống chi cứ lang thang mãi mà chưa chịu tu.
There are many people who always think that they are just 20 years old right now, so they can play about 20 more years and then they will learn Dharma and it’s not too late. It's an unfortunate misunderstanding. If we do not cultivate, though we live until 100 years old as well as in vain, and even though we are good practitioners during 10 years, it is also not effective; while we are wandering and we have not cultivated yet.


Này các bạn trẻ thân mến!

Tuổi các bạn cho là 20-40 là trẻ nhưng nếu trong đạo thì các bạn đã quá muộn rồi đấy. Vì nếu các bạn chưa biết đi đến chùa tụng kinh hoặc niệm một danh hiệu Đức Phật, thì dù các bạn có tuổi đời trẻ hơn 20 vẫn gọi là những người quá muộn màng trong Phật Pháp.

Dear young friends!
Your age is about 20-40 and you think you are still young but if according to Buddhism it is too late. Because if you do not know to go to the temple for chanting Sutra or reciting the Buddha’s names, and no matter the age of you that is less than 20 is still called too late in the Dharma.

Các bạn thường thích đi hội họp, ca nhạc hoặc đám cưới thì các bạn thấy đó mới là vui, là hạnh phúc. Tuy nhiên, các bạn đâu biết vô thường đến quá nhanh;  có người chỉ vừa mới hôm qua còn ca hát, nhưng chỉ bị xe đụng thì hôm nay người ấy đã được đưa vào nhà quàng rồi.
You often prefer to meetings, music or wedding, and then you think that there is a lot of fun, happiness. However, you do not know that impermanence comes too fast; someone who just yesterday was singing, but then today is hit by a car he/she will be put into funeral house.
Nếu người mà biết tu học sớm thì có thể họ chuyển số mệnh của mình, có thể chiếc xe đó tông bên hàng cây thì họ đã tránh được điều đáng tiếc. Xin kể cho các bạn nghe về qủy vô thường như thế này, có một thương gia giàu có, mới độ 30 tuổi thì bị qủy vô thường bắt đến cho Diêm Vương.  Anh ta hỏi “Sao Diêm Vương gọi con đến đây, mà không báo cho con biết vậy?”
If some people know how to practice the sooner they can change their fate, maybe the vehicle hit trees, and then they can avoid that unfortunate thing. Now, I would like to tell you about the devil of impermanence like this, there was a rich merchant, his age of 30, who was arrested by demon of impermanence to Pluto. He asked: "Why did you call me to come overhere without letting me to know that?"
Diêm Vương nói ta đã báo cho ngươi và gửi giấy cho ngươi ba lần rồi mà ngươi chưa chịu tỉnh thức. Lần thứ nhất, người hàng xóm của ngươi bị chết đuối.  Lần thứ hai, người bạn của ngươi bị xe tông.  Lần thứ ba, đứa em họ của ngươi bị ung thư não cũng đã đi với lứa tuổi của ngươi đấy.
Pluto said that I was already sending the message to you three times, but you never really awake. The first time, your neighbor drowned. The second time, your friend was hit by a car. The third time, your cousin had brain cancer and died as the same of your age.
Ngươi thấy vậy mà vẫn chưa chịu học Phật Pháp, mà suốt ngày chỉ đi họp bạn tán gẫu, làm được tiền thì không cúng dường chùa hay làm từ thiện, còn đem tiền ấy đi chơi hết quán này, quán kia.
You see that things but you still do not study the Buddha’s Dharma, and you always go to meetings all day just to chat, when you make some money, you do not offer to the temple or charity, and you only bring all that money to go to this restaurant to another restaurant.

Khi nghe được bài pháp thoại của Thầy Trừng Sỹ thì tôi có một chút hiểu ra đời chỉ là vô thường như một giấc mộng. “Cuộc đời là cánh hồng” nhưng đến khi cánh hồng tàn thì cũng như cánh hoa tầm thường khác thôi. Ai cũng có lúc lãng mạn, nhưng cũng có lúc thật buồn bã, cô đơn.
Upon hearing the teachings of the Master Trung Sy, I just have a little knowledge that life is impermanent as a dream. "Life is the rose petal," but when rose petal is fading, as well as the other common flowers’ petals. Everyone has romance, but sometimes they also feel really sad and lonely.
Tôi chưa lập gia đình và nói rõ hơn là chưa bước vào đời, nhưng hình như tôi luôn cảm thấy mình đã sống ở đời rồi, cho dù tôi chưa va chạm đến đời sống bên ngoài vì tôi còn sống với gia đình.  Tôi không muốn mình phải dấn thân vào đời hoặc bon chen với đời như những người khác là phải trải qua nhưng kinh nghiệm.
I have not married yet and not come into this life, but I always feel as I already lived in life, even though I have yet contacted lives outside because I live with my family. I do not want to engage in life or compete with life as the others and means that it is to go through such as experience.
 “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay” (như lời cụ Nguyễn Du trong truyện Kiều). Nhưng nếu nói ‘không muốn’ cũng không chính xác, vì đời là sự hiển nhiên dù muốn hay không. Bao nhiêu người khóc vì tình phụ hoặc ngang trái.
"Those who already spent hardships then would know these experiences" (the words from Kieu’s Story of Nguyen Du). But if I say that I do not want, it is also incorrect, because life is obviously whether or not. There are many people crying for love.

Tôi may mắn là chưa khóc vì tình, có lẽ đối với tôi phụ nữ cũng sẽ vô thường thôi, mới đây rất đẹp nhưng chỉ vài năm sau đã già nua, khó tính. Tuy nhiên, tôi cũng rất tội nghiệp cho những cuộc đời ngang trái và số phận khổ đau của người khác.  Tại sao vậy? Tôi cũng không hiểu và không biết giải thích lý do vì sao nhưng tôi có thể đoán là chắc kiếp trước tôi đã nguyện “sống vì người chứ không cho riêng mình.”
Fortunately, I have not cried for love yet, perhaps to me women will be also impermanent; they are very nice recently but only a few years later they are getting older and older, and feel more unpleasant. However, I am also very sorry for the thwarted lives and the others’ suffering. Why? I cannot explain and do not know why, but I can guess that maybe in previous life I wished "to live for others, not for myself."
Tôi thấy những cô gái có bản chất mơ mộng, lãng mạn, yêu trăng yêu sao nhưng hình như tâm tôi có nhắn nhủ đôi lời là “tôi không được lấy hoặc hưởng hạnh phúc một mình mà phải chia sẻ với người khác.”
I see many young girls who have dreams, romance, and love moon and stars but in my heart that I was advised as few words as "I may not obtain or have own happiness but I must share it with others."
Hạnh phúc của người khác mình cũng phải vui chung, không được khởi lên những ý ganh ghét, đố kỵ. Còn những người bất hạnh thì tôi cũng phải đem những lời lẽ chân thật và dịu dàng cho họ bớt khổ đau.
If I see others’ happiness, I should be also happy with them, we do not arise jealousy, envy in my mind. Those are unfortunate people; I also have to bring true and tender words to soften them less painful.
Có những cô gái, và cậu thanh niên thật đáng thương vì chưa hiểu được giáo pháp và vì chưa biết đời là vô thường nên họ nghĩ học được bằng cấp và có chút tiền thì sẽ được an vui hưởng thụ. Có những cô gái sợ bị người yêu bỏ nên cố gắng làm ra thêm nhiều tiền để cho người yêu mình ăn chơi. Rồi ngày tháng đi qua, cô gái già đi vì chỉ là công cụ lao động hoặc kiếm tiền cho người mình yêu. 
There are girls and the miserable young men who do not understand the Dharma and do not know that life is impermanent, so they think that if they learn with a degree and have a little money, they will be happy. There are girls who are afraid of their lovers left so they try to make more money for them to play. Then days by days, she is older or becomes a labor tool of money for someone she loves.
Lúc ấy, người yêu đã nhìn cô gái khác trẻ đẹp hơn thì cô gái già nua kia chỉ biết khóc than thở cho số phận của mình chỉ làm nô lệ cho tình ái mà không biết. Ngay cả những người đã là bác sĩ, luật sư mà vẫn đau khổ và bị lừa trong những dây ái tình oan nghiệt này.
At that time, her lover will look at other girls who are younger and more beautiful, and then the old girl will cry to claim for her fate only for love slaves without knowing it. Even those who are doctors, lawyers still suffer and are trapped in this trick love.
Nhưng nếu là người tỉnh thức sớm và được nghe bài pháp thoại Vô Thường là phương pháp tu học này, thì tôi chắc chắn các bạn bị người yêu ruồng bỏ dù nam hay nữ cũng sẽ quên đi những vấp váp này và cố gắng đi chùa, tụng kinh, nghe pháp thì sẽ được an lạc hơn trong giáo pháp của đức Thế Tôn qua sự trình bày với những câu kệ và ví dụ của Thầy Trừng Sỹ:

But if the soon awake and heard a Dharma talk Impermanence is the practice of this school, I was sure the person you love whether male or female rejection will forget this trip and stumble trying to temple , chanting, listening to peaceful measures would be more in the teachings of the Buddha through the verses presented with the example of Master and Postgraduate Corrections:

“Ngày nay đã qua,
Đời sống ngắn lại,
Hãy nhìn cho kỹ,
Ta đã làm gì?
[Đại chúng, hãy cùng nhau tinh tấn,
Thực tập hết lòng,
Sống cho sâu sắc và thảnh thơi,]

Đại chúng, hãy tinh cần, tinh tấn,
Như lửa cứu đầu
Hãy nhớ vô thường,
Đừng để tháng ngày,
Trôi qua oan uổng." 

Today passed,
Our life shortens,
Look at it carefully,
What did we do?
[The great assembly, make an effort together,
Practice the Buddha’s teachings wholeheartedly,]
Like fire on the head,
Live deeply and relaxedly,
Remember impermanence,
Do not let months and days
Elapse uselessly.”
(Nhật Tụng Thiền Môn)

Dù cuộc đời vô thường
Dù sanh lão bịnh tử
Con có đường đi rồi
Không còn lo sợ nữa.
Though our life is impermanent,
Despite birth, old age, disease and death,
We who have already had the peaceful way,
Do not have worry and fear any longer.

(TNH)

“Chớ  đợi tuổi già mới học Phật
Mồ hoang lắm kẻ tuổi thanh xuân”
“Don’t wait when you get older and older, you are able to learn Dharma,
In desolate graveyard, there are many young dead people.”
or
“Don’t wait until you get old to study Buddhism,
In wild graveyard, there are many young people.”

Bây giờ, chúng con xin cám ơn Thầy Trừng Sỹ đã thuyết giảng một bài pháp thoại đầy ý nghĩa và rất giá trị này. Chúng con xin mời qúy vị hãy cùng nhau đọc bài thơ cảm tác về pháp thoại này nhé!

Now, we would like to thank Master Trung Sy who preached a very meaningful and valuable Dharma talk. We invite you to read together a following poem that is written from his Dharma talk!

Vô thường là một phương pháp tu học
Vô thường đang đến khắp mọi nơi
Ai đã sinh ra trong cuộc đời
Có người đang khóc vì đau khổ
Nhưng vui thấy lợi, nở nụ cười. 

Sinh, già, bịnh, chết là vô thường
Hết sân, hết giận lại yêu thương,
Hôm qua, tham lam và ganh ghét,
Hôm nay, tham ít, hết đoạn trường. 

Là người tỉnh thức, hãy gắng tu,
Dù vô thường đến xuân, hạ, thu,
Đông tàn những cành hoa xuân nở,
Cho người an lành, hết lao tù. 

Vô thường là một phương pháp tu,
Cho dù bận rộn, vẫn đến chùa.
Vì vô thường đến liền ngay đó,
Nên Phật tử, hãy tinh tấn tu.  

Tâm Ngộ  (Pháp Nhãn)
Impermanence is the method of cultivation

Impermanence is coming everywhere
Anyone is born in life
Someone is crying because of pain,
But he is smiling pleasantly to see the benefit,

Birth, old age, sickness, and death are impermanent,
Out of anger, hearted and you feel love,
Yesterday, you were so greedy and jealous,
Today, you are less greedy to stop suffering much.

As a awakening person, you should try to cultivate,
Although Impermanence come into spring, summer, and autumn,
Winter is fading, spring flowers will bloom,
For people’s peace, and no more prisons.

Impermanence is a method of cultivation,
Although you are busy, you still come to the temple.
Because impermanence comes to you immediately,
Buddhists should try to cultivate daily.
Tâm Ngộ (Pháp Nhãn)