Hoằng Pháp

Duyên Hoằng Pháp Trên Đất Hoa Kỳ

(Phật tử Minh Tâm xin kính viết bài này để cúng dường Phật và kính tặng Thầy Thích Trừng Sỹ)
      


Nếu ai đang còn sống ở Việt Nam thì luôn có một quan niệm rằng “Hoa Kỳ là mảnh đất tự do cho những ai có những ước mơ, là đất cơ hội cho những người tài năng, hay là thiên đường của những người đã từng sống ở những nơi không được tự do hay thiếu thốn vật chất”.  Còn đối với những người học đạo như tôi thì cho rằng Hoa Kỳ đang thời kỳ nghiên cứu Phật Pháp,  và là cơ hội rất tốt cho những vị Xuất gia có tâm nguyện hoằng dương Chánh Pháp.

    If anyone is still living in Vietnam, he/she always has an idea that "America is a land of freedom for those who have dreams, a land of opportunity for talented people, or a heaven for those who have been living in places not freedom or lack of material." But for those who learn Dharma as me, think that the United States is a great opportunity for Monastic monks or nuns who wish to preach Dharma.         Đó là những vị đem đạo vào đời để cứu nhân độ sanh.  Vì trên đời này, vẫn có những người còn đang ham muốn những danh vọng, tiền tài huyễn mộng trong cuộc đời.  Có những vị sau khi học xong những mảnh bằng trí thức như: bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, luật sư, giáo sư, khoa học gia, hay kỹ sư, liền thức tỉnh đi Xuất gia để làm lợi ích cho nhân loại.  Vì cái trí trong đạo là cái trí của những bậc Thánh hiền khác với cái trí của những người có bằng tiến sĩ, bác sĩ, luật sư, kỹ sư  hay những người có địa vị trong xã hội v.v…  Vì những người này vẫn còn đi kiếm tiền để nuôi thân, kiếm những danh lợi và vẫn còn muốn cầu mong ơn nghĩa.  Nhưng nếu họ biết nương kiến thức thế gian để đem lại lợi ích cho nhân loại, thì họ sẽ trở thành những vị hộ Pháp rất đáng ca ngợi. 
                
            If Those people bring Dharma into life in order to save human beings. Since there are many ambitous people in this world, they still love for fame, money and illusory dreams in life.  However, there are some modest people after finishing the licenses of intellectuals such as: doctor, dentist, pharmacist, lawyer, professor, scientist, or engineer, they are awakened by following Buddha to become monks or nuns.  As we know, the wisdom in Dharma path is different from the mind of those with doctorates, doctors, lawyers, engineers or high-society positions etc... Because these people are still going to make money to support themselves, or for fame and still want to be paid back. But if they rely on their worldly knowledge or wisdom to bring benefit to humanity, they will become appreciated Dharma protectors.


Còn trong đạo thì khác hẳn với đời là những chỗ nào có danh, có lợi là phải lánh xa.  Khi nói đến có danh, lợi thì chúng ta phải nên xem xét lại là có hợp đạo nghĩa hay không thì mình mới làm.  Vì theo như điều tâm niệm thứ tám của Đức Phật dạy thì “Xem thi ân như đôi dép bỏ”.  Có nghĩa là làm cho ai thì không cần người ấy trả ơn, trả tiền. Vì nếu còn một ý niệm được mong đền đáp thì chúng ta chẳng bao giờ trả nợ hết lại cho được.  

 Otherwise Dharma path is different from the world, this means we need to avoid anywhere there is fame or wealth.  When it has with fame, wealth, we must consider that it is ethical or not, we will do it.  Because according to the eighth of Buddha’s teachings, that is "considering one’s payback as old sandals." That means if anyone need to be paid back, he would never pay off his debt out through his life. Tuy nhiên, trên đời có những vị Xuất gia đã không còn tìm danh tìm lợi thì Chánh Pháp đang được truyền bá. Tôi cũng xin giới thiệu với qúy vị Đại Đức Thích Trừng Sỹ với học vị tiến sĩ tốt nghiệp tại trường đại học Delhi có tầm cỡ lớn nhất ở Ấn Độ. Hiện nay, Thầy đang đưa Chánh Pháp vào đời để giúp cho những người chưa hiểu được đạo Phật và chưa biết sống an lạc trên cuộc đời này.   

     However, in life there are monks or nuns who no longer seek fame or wealth, that means right Dharma is spread over. Also, I would like to introduce to you, Venerable Thich Trung Sy with his doctorate that he graduated at the Delhi University, largest institute in India. Nowadays, he is bringing Dharma into life to help people to understand more Buddhism and to know how to live peacefully in daily life.

Tôi rất may mắn đọc được những bài viết rất hay của Thầy qua những trang mạng và tình cờ khi tìm tên Thầy trên google tôi mới biết bài Thầy được nhiều nơi phổ biến. Nay tôi xin để vài websites sau đây:


 I am very lucky to read his excellent writings through the websites and happened to find his name on google, then I know that his works are very popular. Now I would like to present some following websites:

http://how-to-powerpoint.org/the-buddha-the-embodiment-of-peace


          Nếu ai đã có dịp được tiếp xúc với Thầy Trừng Sỹ, thì rất may mắn đã gặp được bậc hiền lương, nhân từ, phúc hậu và vui tính.  Thầy có một nụ cười rất vô tư và thoải mái.  Nụ cười buông xả hết những muộn phiền trong cuộc đời. Ai bắt gặp nụ cười này sẽ có một ý tưởng giống như tôi là “xuyên qua nụ cười của Thầy thì ta sẽ thấy an lạc trong tâm”, xin mời qúy vị đọc thêm những dòng suy tưởng của tác giả sau đây nhé!    
             If anyone has a chance to meet Master Trung Sy, is very fortunate to see a gentleman, generous and cheerful person.  He has a very innocent and comfortable smile.  This smile lets to go off all troubles in life.  Anyone who catches this smile will have an idea as my opinion: “through his smile, we will find peace in mind", please read more my following ideas!


          Với những bài viết có bài ngắn, và có bài rất dài, nhưng mỗi tác phẩm của Thầy đều truyền dạy cho con người cách sống rất đơn giản trong Phật Pháp.  Thầy dạy cho mọi người rất thực tế, ai cũng dễ hiểu và dễ thực tập. Sau một thời gian, viết về đạo Thiền, Phật Pháp, Thầy đã được uy tín đến rất nhiều Phật tử ở trong nước và ngoài nước.  Hiện nay, Thầy rất được uy tín với thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ.    

       With his writings, some are short and long articles, or posts; but each of his always teach people how to live very simply in Buddhism.   Very practically, he teaches many people the easy way to understand and to practice.   After many years, he has been writing about Meditation, Buddha Dharma, he has been reputed to many Lay Buddhists in his country and abroad.   Currently, he is popular in Seattle City, Washington State in the United States.       


         Thầy đang được giới trẻ sinh viên của Đại học Seattle mến chuộng qua những lần thực tập ngồi Thiền với những bài Thiền ca rất vui.  Thầy đã được các giáo sư trường này mời đến trường Đại học Seattle để hướng dẫn và giảng về Phật Pháp.  Thật là vi diệu, với sự cúng dường Pháp, cho nên những bài của Thầy được đăng lên trang mạng miễn phí như:  
      
          He is popular to young students from the University of Seattle through some times he gave them a lot of fun with the practice of Zen meditation and some Zen songs.   Some professors have invited him to the Seattle University for guidance and teaching Buddhism.   It is so amazing, with the offering Dharma, all his writings are posted in free websites such as:
          Ưu điểm của Thầy Trừng Sỹ là những bài viết của Thầy được viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, nên với người nào không biết tiếng Việt cũng có thể hiểu rõ được Phật Pháp. Và với cách trình bày, nghệ thuật viết văn, diễn đạt tư tưởng của mình, Thầy đã làm cho nhiều người nhất là giới trẻ vào Phật Pháp rất nhanh và thực hành Pháp cũng dễ dàng. Như những bài mới đây về Lịch Sử Đức Phật Thích Ca Tóm tắt, Đức Mẹ Hiền Quan Âm, Mối Liên Hệ giữa Thầy và trò, trò và Thầy trong Giáo dục Phật giáo, Thực Tập Thiền v.v… 
         The advantages of Ven. Thich Trung Sy are that all of his articles are written in both Vietnamese and English, so those who do not know Vietnamese still can understand the Dharma.     And with his beautiful layout, art of writing, and expressing his thoughts, he has leaded very fast many people especially young people into the Dharma and to practice Dharma easily; as his recent articles:  History Summary Buddha, Compassionate Mother Quan The Am (Quan Yin, Avalokiteshvara), Teacher–Student Relationships in Buddhist Education, Meditation Pratice, etc...  

           Nếu để hiểu rõ thêm về Thầy Trừng Sỹ, và các tác phẩm của Thầy [i] kính mời qúy vị xem những slideshows, movies, và hình ảnh được trang trí trên các websites, và qúy vị có thể tải xuống những bài viết này từ các nguồn sau đây để đọc thêm.  
            In order to understand more about Thich Trung Sy, and his works of Dharma [i], please view slideshows, movies, and images that are decorated on these websites and you can download these articles from the following sources for further reading.        Ven. Thích Trừng Sỹ

Email: thichtrungsy2002@yahoo.com

thichtrungsy123@gmail.com

http://www.slideboom.com/people/HoaTraiTuHoc 

http://www.youtube.com/user/hoatraituhoc

http://sites.google.com/site/trangnhathichtrungsy/

www.slideshare.net/hoatraituhoc

www.issuu.com/hoatraituhoc

http://www.veoh.com/users/ThichTrungSy 

(www.veoh.com/playlist/ThichTrungSy/list/quicklist)

http://thichtrungsy.webs.com/Trước đây Thầy đã viết hơn 16 tác phẩm hay và ý nghĩa, nhưng với học vị tiến sĩ Phật học, Thầy đã không ngừng sáng tác thêm những bài viết có giá trị nữa.  Và Thầy làm vì ích lợi cho tha nhân, không nhận nhuận bút của ai.  Chính nhờ vậy, tên tuổi của Thầy đang được truyền khắp hoàn cầu với những bài văn, thơ đượm màu Phật Pháp và quê hương.   
 Previously he has written more than 16 interesting and meaningful works, and with a doctorate in Buddhist studies, now he still continues writing more worthy articles. And he brings benefits ​​to others, but he does not receive from other’s payment.  Thanks to this character, his name is being transmitted around the globe with the literature, poetry, Buddhism and homeland.


Ở đời, nếu ai làm một việc gì thì người đó đều do kiếm tiền hoặc đòi trả ơn.  Ví dụ, bác sĩ chữa bịnh nhân nhưng vẫn vì do đồng tiền, hoặc có những luật sư bào chữa cho những người bị cáo khi được tống cho một số tiền lớn, còn những tiến sĩ, kỹ sư thì cố gắng học cao hơn để kiếm những việc nhiều tiền hơn.  Do đó, những người này vẫn là những người không có đạo và trí tuệ của đạo Phật.  Vì khi tham lam quá nhiều họ sẽ làm những việc mất đạo đức, và văn hoá, họ không còn có sự trong sạch và đạo nghĩa nữa.     
In life, if someone is doing something, he demands for money or pay back. For example, a doctor treats the patient for the money, or a lawyer serves for a defendant who gives him a large amount; and other doctors, engineers are trying to learn more to graduate with a high level in order to get more money from these licenses.   Therefore, these people still do not have good religious path and wisdom of Buddhism.  Since when they are too much greedy, they will lose morality, and their culture, they will become impure and insane.

Và đối với những người có địa vị hay chút danh trong đời này, thì những người bệnh nhân, hoặc khách hàng của họ cũng chẳng qua là những món hàng có dán sẵn giá tiền trên đó mà thôi.  Nếu món hàng nào cao giá thì họ làm tốt và làm cho sớm, còn những món hàng nào không có lợi hoặc ít tiền thì họ sẽ để lâu hoặc không xem tới.  Nhìn sơ qua thì nhiều người cho là họ đúng hay là họ cũng tốt, vì họ có thể giúp cho những khách hàng của mình rất nhiều trong giấy tờ. Nhưng thực chất họ muốn lấy thêm uy tín với những người khác và chỉ là kiếm thêm khách hàng mà thôi. 
 
And for those doctors and lawyers who have little position or fame in this life, their patients, or their customers are just considered as some merchandise prices. Nếu món hàng nào cao giá thì họ làm tốt và làm cho sớm, còn những món hàng nào không có lợi hoặc ít tiền thì họ sẽ để lâu hoặc không xem tới. If their customers are high value items, they will do well and make early, but the item (customer) does not have much benefit or cheap they will not look up to that customer. Nhìn sơ qua thì nhiều người cho là họ đúng hay là họ cũng tốt, vì họ có thể giúp cho những khách hàng của mình rất nhiều trong giấy tờ. At a glance, many people think that these doctors and lawyers are right or they are also good because they can help their customers to do a lot of papers. Nhưng thực chất họ muốn lấy thêm uy tín với những người khác và chỉ là kiếm thêm khách hàng mà thôi. But in fact they just want to get more credibility with other people and just get more customers as well.
          Nếu ta có con mắt trạch Pháp (nhãn), thì họ chẳng qua là những nạn nhân của vật chất, của đồng tiền…  Có những người vì tranh giành khách hàng thì tự giảm giá những món hàng của mình một chút thì có thể kiếm được khách hàng nhiều hơn. Ví dụ, đến chỗ này làm răng chỉ có $350 ít hơn chỗ kia $50,  làm giấy tờ ở đây $1,000 rẽ hơn chỗ kia $100 v.v…
              If we have wise Dharma look (eyes), they might simply are victims of the material, and of money ... Có những người vì tranh giành khách hàng thì tự giảm giá những món hàng của mình một chút thì có thể kiếm được khách hàng nhiều hơn. There are those who are competing for customers, they discount their items a little bit in order to get more customers. Ví dụ, đến chỗ này làm răng chỉ có $350 ít hơn chỗ kia $50, For example, the payment of this dental place is only $ 350 and is less $50 than another place, làm giấy tờ ở đây $1,000 rẽ hơn chỗ kia $100 vv…lawy making an attorney here costs $1,000 and is cheaper $100 than other place an so on...

           Còn trong đạo thì khác hẳn, khi làm việc đạo thì không có nhãn hiệu, không có giá cả.  Chính nhờ vậy, đây chính là sự biểu hiện thành công của Thầy Thích Trừng Sỹ.  Thầy viết những tác phẩm về Phật Pháp với tấm lòng thanh tịnh, chân thật của mình và cúng dường Pháp với sự nhiệt tình, buông xả những tranh danh đoạt lợi ở đời. Còn những người khác thì vẫn tìm danh trong đời, thì cứ mãi đeo đuổi những sự ràng buộc đó.  Thật sự, tôi muốn nói lên lời ca ngợi Thầy Trừng Sỹ để khuyên những ai vẫn còn tham danh lợi quá nhiều thì nên dừng lại để cho cuộc sống bớt vất vả, bận rộn và hãy sống thảnh thơi hơn.      


  What is different in Dharma path, while working, there is no brands, no price. Chính nhờ vậy, đây chính là sự biểu hiện thành công của Thầy Thích Trừng Sỹ. Thanks to his aspect, this is the success of Thich Trung Sy. Thầy viết những tác phẩm về Phật Pháp với tấm lòng thanh tịnh, chân thật của mình và cúng dường Pháp với sự nhiệt tình, buông xả những tranh danh đoạt lợi ở đời. He wrote the articles of Buddhism with his pure heart, his sincerity and his Dharma offerings; especially with his great enthusiasm, he lets all worldly advantages or benefits outside his life. Còn những người khác thì vẫn tìm danh trong đời, thì cứ mãi đeo đuổi những sự ràng buộc đó. However, the others still find the wealth in life; they keep on pursuing that fame tie. Thật sự, tôi muốn nói lên lời ca ngợi Thầy Trừng Sỹ để khuyên những ai vẫn còn tham danh lợi quá nhiều thì nên dừng lại để cho cuộc sống bớt vất vả, bận rộn và hãy sống thảnh thơi hơn. Actually, I would like to praise Ven. Thich Sy Trung to advice those who are still want too much fame, should stop their greed to live a better life with peace, and more relaxing.
Để cám ơn những bài viết hay và lợi ích này, chúng con cũng xin kính chúc Thầy Thích Trừng Sỹ sức khoẻ dồi dào, thân tâm thường an lạc, đạo hạnh miên trường là ngọn đuốc soi sáng cho chúng con vững trên đường Chánh Đạo.

Và chúng con xin kính tặng bài thơ sau đây đến Thầy:
To thank his good and meaningful writings, we (lay Buddhists) would like to wish that Ven. Thich Trung Sy always feels healthy, peaceful, and has long-standing virtue, and is the torch to light us up firmly on the Right Dharma Path.
Và chúng con xin kính tặng bài thơ sau đây đến Thầy: And we offer to Ven. Thich Trung Sy and all of you the following poem:


Thầy Thích Trừng Sỹ Hoằng Dương Phật Pháp
Trên Đất Hoa Kỳ
Thầy sống Ấn Độ bảy năm,
Thích Ca Phật Tổ Đản sanh nơi này.
Trừng thanh nhạc thiền rất hay,
Sỹ hiền trong nước đến đây độ đời.
Hoằng pháp đến cho mọi người
Dương gian đượm thắm nụ cười từ bi,
Phật giáo từ nay trở đi
Pháp luân thường chuyển Hoa Kỳ, tự do.
Trên nhờ Phật Tổ ban cho
Đất Mẹ nay được chiếc đò Như Lai,
Hoa thơm ngào ngạt tương lai,
Kỳ diệu Pháp Phật mà Thầy truyền đăng.


Teacher Thích Trừng Sỹ is propagating Right Dharma in the United States
Teacher lived in India seven years,
(Thích Ca) -Sakya Buddha was born here.
(Trừng thanh)- Zen music is good and interesting,
(Sỹ hiền) This gentleman from home comes here to save beings.
Is bringing Dharma to everyone,
Propagating path to world with his compassionate smile,
Right path of Buddha is from now on,
Dharma wheel is spreading in free American country.
In this world, he is given Dharma from Lord Buddha,
The Mother Earth is now presented a Buddha’s boat.
United flowers are sweet and fragrant,
States communities all know Buddha Dharma from his enlightenment.

Lay Buddhist: Minh Tâm[i] 16 Writings of Ven. Thich Trung Sy (Những (16) Tác Phẩm Của Thích Trừng Sỹ)

1)Đức Phật – Hiện Thân của Hòa Bình (The Buddha – the Embodiment of Peace)

http://dhammacakkhu.blogspot.com/p/uc-phat-hien-than-cua-hoa-binh-nguoc.html

2)Thông Điệp Phật Đản (2555) (Buddha’s Birthday Announcement)
http://dhammacakkhu.blogspot.com/p/happy-reverence-of-buddhas-birthday.html

3)Những Tính Đặc Thù của Biển trong Phật Pháp
http://dhamma-cakkhu.blogspot.com/p/specific-characteristics-of-sea-in.html
(The Specific Characteristics of the Sea in the Buddha Dharma)
http://dhamma-cakkhu.blogspot.com/p/specific-characteristics-of-sea-in.html
(click here to download slideshows and pdf)
https://skydrive.live.com/?cid=166c7ab173bde861&sc=documents&id=166C7AB173BDE861%21107#

4)Nhìn Xuân Qua Con Mắt Thiền Quán
http://thichtrungsyhoatraituhoc.blogspot.com/p/xuan-qua-mat-thien.html
(Looking the Spring through the Contemplative Eye)
http://phapnhanspring.blogspot.com/p/spring-contemplative-eye.html

5)Xuân An Lạc
https://sites.google.com/site/thichtrungsyphapnhantuhoc/
http://thichtrungsyhoatraituhoc.blogspot.com/p/xuan-lac.html
(The Peaceful Spring)
http://phapnhanspring.blogspot.com/p/peaceful-spring-year-of-mouse-2008.html

6)Xuân Hạnh Phúc
http://thichtrungsyhoatraituhoc.blogspot.com/p/xuan-hanh-phuc.html
(The Happy Spring)
http://phapnhanspring.blogspot.com/p/happy-spring.html

7)Xuân Miên Viễn
http://thichtrungsyhoatraituhoc.blogspot.com/
(The Eternal Spring)
http://phapnhanspring.blogspot.com/p/eternal-spring.html

8)Xuân Từ Bi
http://thichtrungsyhoatraituhoc.blogspot.com/p/xuan-tu-bi.html
 (The Compassionate Spring)
http://phapnhanspring.blogspot.com/

9)Giáo dục Thiền Định
http://dhammacakku.blogspot.com/p/giao-duc-thien-dinh.html
(Education of Meditation-Concentration)

10)Điều Cần Biết Trước Khi Du Học Đại Học Delhhi-Ấn Độ (You should need to know Things before you study aboard at Delhi Universty in India)
http://www.muchfile.com/file/20ucru/dieu-can-biet-truoc-khi-du-hoc-delhi-an-do-thich-trung-sy-pp

11)Làm Thế Nào Để Trở Thành Người Tốt Trong Gia Đình
http://phapnhantuhoc.blogspot.com/p/lam-nao-e-tro-thanh-nguoi-tot-trong-gia.html
(How to Become Good People in Family)
http://dhamma-cakkhu.blogspot.com/p/how-to-become-good-people-in-family.html
(click here to download slideshows and pdf)
https://skydrive.live.com/?cid=166c7ab173bde861&id=166C7AB173BDE861%21104

12) Đề Tài Thiền (Meditation Topic)
http://dhammacakku.blogspot.com/

13)Mặc Giang-Chất Hoa Trong Thơ (Mac Giang-flowery Substance in His Poems)
http://thichtrungsy-hoatubi.blogspot.com/

14) Tiểu Sử Chùa Linh Nghĩa
http://thichtrungsy-chualinhnghia.blogspot.com/
(Summary History of Linh Nghia Temple)
http://linhnghiatemple.blogspot.com/

15) Tiểu Sử Hoà Thượng Thích Như Tịnh
http://thichtrungsy-chualinhnghia.blogspot.com/p/tieu-su-hoa-thuong-thich-nhu-tinh-hoa.html
(Biography of the Most Venerable Thich Nhu Tinh)
http://linhnghiatemple.blogspot.com/p/most-venerable-nhu-tinh.html

16) Con Đường Giáo Dục - Phật Giáo (Sách)(Education Path – Buddhism) book

Và Thêm những tác phẩm mới:  (Some of his new articles:)

17) Cảm Niệm Ân Sư Chùa Cổ Lâm
http://sites.google.com/site/trangnhathichtrungsy/

18) Cảm Niệm Ân Sư Chùa Linh Nghĩa
19) Lễ Tạ Ân Sư và Cha Mẹ - Chùa Linh Nghĩa
http://thichtrungsy-chualinhnghia.blogspot.com/p/le-ta-su.html

20) Mối Liên Hệ Thầy Trò trong Giáo dục Phật Giáo
http://thichtrungsy1.blogspot.com/ (Liên Hệ Thầy Trò)
21) Thiền Tập (Meditation Practice)
http://dhammacakku.blogspot.com/p/meditation-practice.html