Zen Art


Nghệ Thuật Thiền Qua Phương Pháp của
Thầy Thích Trừng Sỹ

by  Nguyên Đức

Meditation Art Through
Venarable Thich Trung Sy’s  Methods 

Các bạn có dự án hay có ý định làm gì cho năm Mới không? Sắp hết năm 2011 rồi, chắc các bạn cũng đang chuẩn bị những chương trình thật đẹp cho năm Mới sắp đến.  Theo như mình biết, thì các bạn sinh viên, học sinh thì rất bận để ôn bài thi cuối năm, các phụ huynh thì cũng phải lo cho con cái, còn các bạn khác có người  phải lo chăm sóc cho Cha Mẹ, hoặc hoàn tất những việc cuối năm ở công sở v.v…

 Dear my friends, will you have any project or intend to do something for New Year? The year of 2011 is coming out, I think that you are preparing beautiful programs for the coming new year. As far as I know, the students, pupils are too busy to review the final test at the end of year, parents must also be concerned for taking care of their children, while the other friends have to take care of their Parents, or have to complete all the works in workplaces and son on...

Trong những ngày lễ cuối năm, theo mình không có gì vui bằng thực tập Thiền theo phương pháp của Thầy Trừng Sỹ với những tác phẩm có giá trị trong Phật Giáo.   Thật là một vinh dự rất lớn cho mình, khi được hiểu biết thêm và được tiếp tục hành Thiền qua cách trình bày rất nghệ thuật của Thầy Thích Trừng Sỹ.

In my opinions, in the end of year’s holidays, nothing is joyful by practicing methods of Zen Master Trung Sy with his valued works in Buddhism. What a great honor for me, when I understand and still continue meditation through Ven. Thich Trung Sy’s fine art of presentation.


Các bạn hãy vào thử trang mạng trực tiếp này:
 http://dhammacakku.blogspot.com (www.phapnhan.blogspot.com) , các bạn sẽ thấy được những bài học, những bài viết rất hay của Thầy Trừng Sỹ qua những tác phẩm như: Đề Tài Thuyết trình: Thiền, Giáo Dục Thiền Định, Thiền Tập.  Thầy Trừng Sỹ trình bày rất rõ ràng về Thiền trong Phật Giáo.
Please try to enter directly this website: 
http://dhammacakku.blogspot.com (www.phapnhan.blogspot.com), you will see the lessons, his excellent essays by his well done works such as: Presentation lecture: Meditation, Education of Meditation Concentration, Meditation Practice. Ven. Thich Trung Sy  presents very clearly about Meditation in Buddhism. 

 
  Với sự thực tập đơn giản của Thầy thì các bạn sẽ thấy Thiền là loại thuốc bổ dưỡng rất ích lợi cho tinh thần.  Thông thường những người làm việc quá nhiều, họ có những chứng bịnh như tai biến mạch máu não, đau tim, huyết áp cao, suy yếu tinh thần, mất ngủ v.v…  Do vì họ phải suy nghĩ và làm việc vất vả về tinh thần hoặc lao động tay chân.  Họ là những nạn nhân của vật chất, tiền bạc v.v… và cũng có người làm vì lợi ích cho xã hội, nhưng vì họ chưa biết cách làm việc điều hoà.  Suốt ngày, trong đầu có những người chỉ lo toan tính hết việc này, việc kia làm sao để có tiền nhiều hơn hay để có lợi.

With his simple meditation practice, you will recognize that meditation is a very good and helpful medicine for nourishing the spirit. Usually, people work too much, they have some diseases of brain such as stroke, heart attack, high blood pressure, mental weakness, insomnia, etc... because they have to think and work hard on both mental or manual labor. They are the victims of the material, money, etc... and also there are some people who work for society’s activities, but because they do not know how to do in suitable way. Throughout the day, there are people who think of many things to get more money or to be beneficial. 
       
Nhưng theo mình, thì các bạn nên để giành một chút thời gian trong ngày khoảng nửa tiếng để thực tập Thiền  như Thầy Trừng Sỹ dạy thì mình nghĩ các bạn sẽ thấy được an lạc trong thân tâm và cũng có thể giảm bớt sự căng thẳng trong cuộc sống.


        But in my opinions, you (my friends) should save a little time in the day about a half an hour to practice meditation as Ven. Thich Trung Sy teaches, I think you will find peace in mind and body and you can also reduce stress in life.
Nếu các bạn đã theo một lớp yoga, karate, kungfu, hoặc tập dưỡng sinh v.v… tuy đó là những lớp thực tập về điều hòa cơ thể, theo mình biết thì các bạn cũng nên thực tập Thiền khoảng 15 phút sau hoặc trước khi học những buổi học này.  Vì theo như mình nghĩ Thiền là buông xả hết những vọng tưởng trong đầu, hoặc tập trung vào hơi thở để nhận diện hiện tại ngay đây, rồi từ đó ta sẽ mở mang trí tuệ.
If you have been in a class of yoga, karate, kung fu, or the nourishing activities and so on ... although  these classes about practicing of training the body, as I know, then you should also practice meditation for 15 minutes after or before you learn this lesson. So as I think meditation means to let go off any delusions, or to focus on breathing to identify existing in the present moment right here, and from there we will expand our wisdom. 

 


Theo như mình nghĩ thì Thiền rất hợp với các bạn trẻ bây giờ, nếu các bạn học theo cách dạy của Thầy Trừng Sỹ.  Như trong bài Đề Tài Thuyết trình: Thiền, Thầy định nghĩa: “Thiền Chỉ có nghĩa là dừng cái tâm tán loạn và tập trung nó vào đối tượng nhứt định. Thiền Quán nghĩa là nhìn sâu vào vật gì rõ ràng.”  
         As I think that meditation is very suitable for youth now, if you study the way as Ven. Thich Trung Sy’s method. As in his Presentation: Meditation, he defined: "Samatha Meditation means stopping the wandering mind and focusing it on single object.  Vipassana Meditation means looking deeply at something clear. "


        Theo như mình biết là Thầy Trừng Sỹ, với học vị Tiến sĩ tốt nghiệp tại trường Đại học Delhi, Ấn Độ và đã ở đó trong suốt bảy năm, thì mình nghĩ rằng Thầy đã có một thời gian nghiên cứu và thực hành Thiền thật nhiều và liên tục.  Chính sự đều đặn, chuyên cần này Thầy đưa ra phương pháp thực tập đơn giản nhưng rất hữu ích cho chúng ta.
        As far as I know, Ven. Thich Trung Sy graduated with Doctor of Philosophy’s in Buddhist Studies at the University of Delhi, India, and lived there for seven years, then I think that he got much time to practice meditation and study continuously. It is the regular attendance of this he offers a very simple and useful method of meditation practice for us.

   Trước đây, mình cũng không hiểu rõ về Thiền nhưng nay nhờ có những bài viết về Thiền của Thầy, mình cảm nhận được sự an lạc trong tâm.  Mình thấy rằng mình cũng nên nói và viết những ý tưởng này để cho các bạn nào cũng muốn hiểu thêm về đạo Phật, và Thiền.  Mới đây, mình có dịp xem những video của Thầy trên mạng qua youtube: http://www.youtube.com/watch?v=l2e9FSzZQFU
 
Thiền Tập (Meditation Practice) viết bằng cả tiếng Anh và Việt được trình bày với slideshow qua đường dẫn: http://www.youtube.com/watch?v=dDvLs2qJy18
“Giáo Dục Thiền Định” (Tiếng Việt)
“Education of Meditation Concentration” (Tiếng Anh)
        In former years, I did not know about meditation, but now thanks to this teacher’s essays of meditation, I feel peace in my mind. I have found out that I should speak and write these ideas so that anyone of you will want to learn more about Buddhism and meditation. Recently, I have the opportunity to see the video of this dharma teacher on youtube: http://www.youtube.com/watch?v=l2e9FSzZQFU
And (Meditation Practice) in English and Vietnamese have been presented over the slideshow to the link:
http://www.youtube.com/watch?v=dDvLs2qJy18
“Giáo Dục Thiền Định” (in Vietnamese)
“Education of Meditation Concentration”


Để kết thúc bài viết này, mình kính chúc các bạn năm Mới đầy tràn hạnh phúc và tình thương trong thân tâm nhé! Và mình cũng xin kính tặng bài thơ qua tựa đề của những tác phẩm của Thầy Thích Trừng Sỹ sau đây:
Hành Thiền
Thiền Tập” đem đến những ai
Gắng  công thực hành những bài “Thiền” hay
Giáo Dục Thiền Định” chỉ bày
Cho con thêm những phút giây an lành
Nhờ Thầy nguyện độ chúng sanh
Khuyên dạy chúng con Thiền hành thân tâm.
Bỏ đi những lỗi sai lầm,
Bỏ đi phiền não thăng trầm ngày xưa.
Bây giờ chúng con đến chùa
Thực tập Thiền định Thầy vừa truyền trao.
Thiền Chỉ là tập trung vào
Đối tượng nhất định, dứt  mầm loạn tâm.
Thiền Quán là tập nhìn sâu
Một vật gì đó thật lâu rõ ràng.
Chúng con nay hết ngỡ ngàng,
Thiền hành trí tuệ mở mang sáng ngời.
Chúng con chẳng còn rong chơi,
Xin dừng tâm loạn, cho đời an vui.
Và khi thấy Thầy mỉm cười,
Cũng làm chúng con dịu vời thân tâm!
Chúng con chỉ mãi kiếm tầm
Xa hoa, vật chất bao năm nay rồi.
Thật là uổng phí cuộc đời,
Nay nhờ Thầy dạy chỉ mười phút giây,
Chúng con cảm thấy tràn đầy
Vui lành, hạnh phúc  tháng ngày bình an.
Bây giờ mùa Đông sắp tàn,
Xin nguyện Xuân đến thực hành Thiền môn.
Nhờ Thầy đã dạy chúng con,
Nay xin ghi nhận công ơn đức Thầy
Thầy đem niềm vui đến đây
Những lời, ý đẹp mà Thầy viết ra
Những bài Phật Pháp đậm đà
Và Thầy đem lại biết bao ân tình
Con thuyền Bát nhã độ sinh
Thầy chèo đem tới hòa bình muôn nơi.
Phật tử: Nguyên Đức (Pháp Nhãn)

To finish this essay, may you all have a New Year with a lot of happiness and love in body and mind! And I also respectfully offer this poem through the titles of Ven. Thich Trung Sy’s writings:

Practicing Meditation
"Meditation Practice" brings to those
Who try practicing good articles "Meditation"
"Education of Meditation Concentration"
Gives us more peaceful moments
Thanks to his vow of saving beings
And he advice us to practice meditation
To leave the our previous wrong errors,
To dispose of old sorrows.
Now we come to the temple
Practice meditation as he has given to us
Samatha Meditation is only focused on
Certain objects and ends wandering mind
Vipassana Meditation is deeply looking
Something clearly in a long time.
Now we all no longer surprise
Meditation will make our mind wiser and brighter.
We no longer rove or wander
We vow to stop wandering mind, for our life happier
And when we see his smile
Just feel peace in body and mind
We all have been seeking and searching
Luxury, material in many years.
It is a waste of our lives,
Now, he just teaches us ten minutes of practice
We feel full of a lot peace
Joy, happiness in days and months.
Now winter is going to end,
We pray Spring to practice meditation
Thanks to him, he has taught us
Now we should gratitude this teacher’s thankfulness
He brings joy to us overhere
With his good words and thoughts, which he wrote many ideas
Those Dharma are so beautiful and clear
And he brings a treasure of endless love.
He brings a Prajna boat to save beings,
He rows it to bring peace all over the world.


Lay Buddhist: Nguyen Duc (Pháp Nhãn)